•   სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა

  სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 •   სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა

  სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 •   სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა

  სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
      
 
       
 
ტექნიკური პერსონალი 
 • თამარი ბლიაძე
დამლაგებელი
 • ფრიდონ გელაშვილი
დარაჯი
 • დათო ნოზაძე
დარაჯი
 
   
   
       
       
    .